လူကြိုက်များ
မူလနေရာ‌ဘောလုံးKorea K-League 1
2022 ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် အထူးသီးသန့် - မောင်းလောင်းရန် မတူညီသော ပွဲစဥ် 2 ခုကို ရွေးပါ။