ယခုပါ၀င်မည်။ 11/6/2021 12pm - 12/7/2021 12pm (GMT +8)

ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။

သင်အနိုင်ရသူစာရင်းထဲတွင်ပါမပါစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် လော့အင်ဝင်ပါ။

ဆုစာရင်း

အသားတင်အမြတ်

1st 3,000,000 ကျပ်
2nd 2,000,000 ကျပ်
3rd 1,000,000 ကျပ်
4 500,000 ကျပ်
5 400,000 ကျပ်
6 300,000 ကျပ်
7 200,000 ကျပ်
8-10 100,000 ကျပ်
11-20 50,000 ကျပ်

နိုင်သည့်အလောင်းအစားများ

1st 1,000,000 ကျပ်
2nd 500,000 ကျပ်
3rd 400,000 ကျပ်
4 300,000 ကျပ်
5 200,000 ကျပ်
6-9 100,000 ကျပ်
10-14 50,000 ကျပ်
15-20 30,000 ကျပ်

ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။

သင်အနိုင်ရသူစာရင်းထဲတွင်ပါမပါစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် လော့အင်ဝင်ပါ။

ဆုစာရင်း

အသားတင်အမြတ်

1st 3,000,000 ကျပ်
2nd 2,000,000 ကျပ်
3rd 1,000,000 ကျပ်
4 500,000 ကျပ်
5 400,000 ကျပ်
6 300,000 ကျပ်
7 200,000 ကျပ်
8-10 100,000 ကျပ်
11-20 50,000 ကျပ်

နိုင်သည့်အလောင်းအစားများ

1st 1,000,000 ကျပ်
2nd 500,000 ကျပ်
3rd 400,000 ကျပ်
4 300,000 ကျပ်
5 200,000 ကျပ်
6-9 100,000 ကျပ်
10-14 50,000 ကျပ်
15-20 30,000 ကျပ်

ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။

သင်အနိုင်ရသူစာရင်းထဲတွင်ပါမပါစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် လော့အင်ဝင်ပါ။

ဆုစာရင်း

အသားတင်အမြတ်

1st 4,000,000 ကျပ်
2nd 3,000,000 ကျပ်
3rd 2,000,000 ကျပ်
4 1,000,000 ကျပ်
5 500,000 ကျပ်

နိုင်သည့်အလောင်းအစားများ

1st 2,000,000 ကျပ်
2nd 1,000,000 ကျပ်
3rd 500,000 ကျပ်
4 400,000 ကျပ်
5 300,000 ကျပ်

ကစားနည်း

 1. ယူရို 2020 ပွဲစဥ်များတွင်လောင်းပြီး ဇယားထိပ်နေရာကို အနိုင်ရယူပါ။
 2. အနည်းဆုံး 15 ကျပ် လောင်းမှစိန်ခေါ်မှုရလဒ်အတွက်ကိုထည့်တွက်မည်။
 3. ယူရို 2020 စိန်ခေါ်မှုတွင် အဆင့် 3 ဆင့်ပါဝင်သော အမျိုးအစား 2 ခုရှိသည်။
  အမျိုးအစားများ
  အသားတင်အမြတ် - အနိုင်စုစုပေါင်းပမာဏ အနှုတ် အရှုံးစုစုပေါင်းပမာဏ
  နိုင်သည့်အလောင်းအစားများ - နိုင်သည့်အလောင်းအစားအရေအတွက် အနှုတ် ရှုံးသည့်အလောင်းအစားအရေအတွက်
  အဆင့်များ
  အုပ်စုအဆင့် - 11 ရက်၊ ဇွန်လ 2021 မှ 24 ရက်၊ ဇွန်လ 2021
  ရှုံးထွက်အဆင့် - 25 ရက်၊ ဇွန်လ 2021 မှ 12 ရက်၊ ဇူလိုင်လ 2021
  အဆုံးသတ်စိန်ခေါ်ပွဲ - 11 ရက်၊ ဇွန်လ 2021 မှ 12 ရက်၊ ဇူလိုင်လ 2021
ယခုပါ၀င်မည်။ စည်းကမ်းများနှင့် သက်မှတ်ချက်များ